hønsedag 2021+genralforsamlingen Søndag d.10 oktober kl 10

i Herning fjerkresklub klubben er vært medbespisning hele dagen

tilmedling senest d.20 september 2021 til Mogens sørensen på tlf 40746464 eller mail 

mogens.holm@outlook.dk eller  

formanden tove johansen 24495837 eller mail tovejohansen@privat.dk